Nejčastější dotazy:

• Lepidlo "prská" a nevytváří správnou strukturu, i když láhev je plná.
• Špatná struktura naneseného lepidla.
• Nedostatečné krytí povrchu lepidlem.
• Dobře nastříkané lepidlo - lepené díly špatně drží.
• Při nástřiku lepidla vznikají puchýřky.
• Rozpouštědlo vytéká z lepeného spoje.
• Při zmáčknutí spouště uniká jenom plyn. Tlaková láhev je plná.
• Zamrznutá tlaková láhev.
• Zřejmý únik lepidla kolem ventilu.

 

Pravděpodobné příčiny a řešení:


Lepidlo "prská" a nevytváří správnou strukturu, i když láhev je plná
Pravděpodobná příčina:
Ventil není úplně otevřen.
Teplota lepidla je nižší než 16 °C.
Tryska pistole nebo přívodní hadice je ucpaná.
Řešení:
Úplně otevřít ventil tlakové láhve.
Přenést tlakovou láhev do vytopené místnosti (ne na betonovou podlahu) a nechat 24 hodin při teplotě 23°C. Po samovolném ohřátí tlakové láhve můžeme pokračovat v práci.
Zkontrolovat trysku stříkací pistole, vyčistit ji. Utáhnout veškerá spojení, která jsou netěsná. Potřást tlakovou láhví – promíchat lepidlo uvnitř tlakové láhve.
Nepoužívat systém STA-PUT pokud dochází k svévolnému úniku lepidla.
Špatná struktura naneseného lepidla
Pravděpodobná příčina:
Teplota lepidla je nižší než 16 °C.
Tryska pistole nebo přívodní hadice je ucpaná.
Nevhodně seřízená tryska na stříkací pistoli.
Nevhodná vzdálenost pistole od povrchu.
Řešení:
Úplně otevřít ventil tlakové láhve.
Přenést tlakovou láhev do vytopené místnosti (ne na betonovou podlahu) a nechat 24 hodin při teplotě 23°C. Po samovolném ohřátí tlakové láhve můžeme pokračovat v práci.
Zkontrolovat trysku stříkací pistole, vyčistit ji.
Seřídit trysku stříkací pistole otočením šroubu za spouští.
Udržovat konstantní vzdálenost pistole od povrchu.
Nedostatečné pokrytí povrchu lepidlem
Pravděpodobná příčina:
Teplota lepidla je nižší než 16 °C.
Nevhodná vzdálenost pistole od povrchu.
U velmi porézních povrchů jedna vrstva nestačí.
Řešení:
Úplně otevřít ventil tlakové láhve.
Přenést tlakovou láhev do vytopené místnosti (ne na betonovou podlahu) a nechat 24 hodin při teplotě 23°C. Po samovolném ohřátí tlakové láhve můžeme pokračovat v práci.
Zkontrolovat trysku stříkací pistole, vyčistit ji.
Seřídit trysku stříkací pistole otočením šroubu za spouští.
Udržovat konstantní vzdálenost pistole od povrchu.
Dobře nastříkané lepidlo - lepené díly špatně drží
Pravděpodobná příčina:
Díly byly k sobě přitlačeny buď brzy, nebo pozdě.
Lepidlo nebo plochy lepených dílů jsou příliš studené nebo příliš teplé.
Řešení:
Díly je možné spojovat až po důkladném odvětrání rozpouštědla.
Optimální teplota lepidla a povrchů lepených součástí je 19-23 °C.
Při nástřiku lepidla vznikají puchýřky
Pravděpodobná příčina:
Příliš malá vzdálenost pistole od povrchu.
Teplota lepidla je nižší než 16 °C.
Řešení:
Puchýřky je třeba propíchnout, aby unikl vzduch. Nikdy nelepte plochy, na kterých vznikly puchýřky.
Rozpouštědlo vytéká z lepeného spoje
Pravděpodobná příčina:
Příliš krátká doba odvětrání lepidla.
Příliš malá vzdálenost pistole od povrchu.
Teplota lepidla je nižší než 16 °C.
Řešení:
Díly je možné spojovat až po důkladném odvětrání rozpouštědla.
Udržovat konstantní vzdálenost pistole od povrchu.
Při zmáčknutí spouště uniká jenom plyn. Tlaková láhev se zdá být plná.
Pravděpodobná příčina:
Ulomená trubka uvnitř tlakové láhve.
Řešení:
Nepoužívat systém STA-PUT. Kontaktovat reklamační oddělení.
Zamrznutá tlaková láhev
Pravděpodobná příčina:
Tlaková láhev byla skladována nebo přepravována nesprávným způsobem.
Řešení:
Přenést tlakovou láhev do vytopené místnosti (ne na betonovou podlahu) a nechat 24 hodin při teplotě 23°C. Po samovolném ohřátí tlakové láhve můžeme pokračovat v práci.
Zřejmý únik lepidla kolem ventilu
Pravděpodobná příčina:
Netěsnost ventilu.
Řešení:
Nepoužívat systém. Kontaktovat reklamační oddělení.